Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Ανάπτυξη με ρυθμό 0,7% του ΑΕΠ προβλέπει για το 2014 η Εθνική Τράπεζα

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 0,7% του ΑΕΠ προβλέπει για το 2014 η Εθνική Τράπεζα.


Σε έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας αναφέρεται πως τα στοιχεία του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 φανερώνουν μια σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης - συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά -2,3%, σε ετήσια βάση, η χαμηλότερη εδώ και 16 τρίμηνα - δημιουργώντας ευνοϊκή δυναμική για περαιτέρω βελτίωση της τάσης τα επόμενα τρίμηνα.  Η δε ετήσια συρρίκνωση του αποπληθωρισμένου ΑΕΠ το 2013 διαμορφώθηκε στο -3,9%.


Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας η απασχόληση αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014 συγκριτικά με το 2013, που σημείωσε μείωση 4%, η προσαρμογή των μισθών τείνει να ολοκληρωθεί, ενώ το υφεσιακό αποτέλεσμα από τα εφαρμοζόμενα μέτρα το 2014 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1/3 της αντίστοιχης επίδρασης κατά το 2013. Το έδαφος είναι πλέον πρόσφορο για σταθεροποίηση της κατανάλωσης στα τέλη του 2014, γεγονός που θα στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση.

«Αναμφισβήτητα, ο εντοπισμός, με σχετική ακρίβεια, του σημείου καμπής της οικονομικής δραστηριότητας είναι εγγενώς δύσκολος, δεδομένης της αβεβαιότητας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να εξασθενίσουν οι υφεσιακές επιδράσεις, τις οποίες συνεχίζουν να ασκούν μία σειρά παραγόντων στην ελληνική οικονομία», τονίζεται στην ανάλυση και προστίθεται πως σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται τα μέτρα λιτότητας, η συνεχιζόμενη μείωση των μισθών και οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας, που συνήθως απαιτούν σημαντικό χρόνο για να αναστραφούν.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της πολυετούς ύφεσης, η πλειοψηφία (75%) των βασικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με το Ελληνικό ΑΕΠ, προσεγγίζουν επίπεδα συμβατά με σταθεροποίηση ή και ήπια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ δείκτες που σχετίζονται κυρίως με την κατανάλωση και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού παραμένουν σε υφεσιακό έδαφος.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής κατασκεύασε έναν σύνθετο μηναίο δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει επίκαιρη πληροφόρηση τόσο από έρευνες επιχειρήσεων και νοικοκυριών (που θεωρούνται «προβλεπτικοί» δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας σε κλαδικό επίπεδο ή ακόμη και σε επίπεδο οικονομίας για χρονικό ορίζοντα μηνός ή λίγων μηνών) όσο και από δείκτες συγκυρίας (λ.χ. βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσεις).

Η πορεία του σύνθετου δείκτη καταδεικνύει ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 θα σημειωθεί το πρώτο θετικό πρόσημο στον τριμηνιαίο ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης (θετική μεταβολή, εποχικά διορθωμένου, τριμηνιαίου ΑΕΠ μεταξύ πρώτου και δεύτερου τρίμηνου του 2014), που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, σηματοδοτώντας και το ουσιαστικό τέλος της εξαετούς ύφεσης.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα γίνει θετικός το 3ο τρίμηνο του έτους (θετική μεταβολή του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2014 συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2013).

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα βασική κινητήρια δύναμη για επάνοδο σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης θα είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση των συνθηκών στον επιχειρηματικό τομέα, η οποία αναμένεται να μετουσιωθεί σε αύξηση της επενδυτικής δαπάνης τα επόμενα τρίμηνα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότεροι δείκτες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές προσδοκίες παρουσιάζουν ήδη σταθεροποίηση/ήπια ανάκαμψη από το πρώτο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την ανάκαμψη της ζήτησης εντός του επιχειρηματικού τομέα (εντός της παραγωγικής αλυσίδας) και τις βελτιωμένες προοπτικές εξωτερικής ζήτησης, σε συνδυασμό με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, που μεταφράζεται σε αυξανόμενες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων τα τελευταία τρίμηνα.

Οι ευνοϊκές τάσεις στην εξωτερική ζήτηση αντανακλούν κυρίως την ισχυρή δυναμική του τουριστικού τομέα, για δεύτερο συνεχή χρόνο, και τη θετική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές από τη διαφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη - που αποτελεί τη βασική αγορά για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες- η οποία αναμένεται να υπέρ-αντισταθμίσει ενδεχόμενες πιέσεις εξαιτίας των εξελίξεων σε Ρωσία και Τουρκία.

Η επιτάχυνση της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας θα δημιουργήσει, επίσης, ευνοϊκές συνέργειες για τις επιχειρηματικές επενδύσεις το 2014.

«Η συνεχιζόμενη βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, προφανώς και δεν υποδηλώνει μια, εν εξελίξει, επιχειρηματική άνοιξη, αλλά μία σταθερή βελτίωση της συγκριτικής θέσης ενός αυξανόμενου ποσοστού επιχειρήσεων -σε σχέση με την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση των προηγουμένων ετών- που απορρέει από επώδυνες επιχειρηματικές προσαρμογές, τη μείωση της αβεβαιότητας και τις βελτιωμένες προσδοκίες για τη μελλοντική ζήτηση και τις εξαγωγές», επισημαίνουν οι αναλυτές της Εθνικής και προσθέτουν πως οι ανωτέρω ευνοϊκές επιδράσεις τείνουν  για έναν αυξανόμενο αριθμό μεγαλύτερων, κυρίως, επιχειρήσεων να αντισταθμίσουν σταδιακά την πίεση από τις υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και την αδύναμη ακόμη εσωτερική ζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...