Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Στη δημοσιότητα το σχέδιο σύμβασης για τη συγχώνευση Eurobank-ΤΤ

Στη διάθεση των μετόχων είναι το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο υπεγράφη στις 15 Οκτωβρίου 2013.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21.10.2013 και δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21.10.2013 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 7066).

Από σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2013, είναι στη διάθεση των μετόχων της Eurobank, στις ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων τραπεζών http://www.eurobank.gr και http://www.ttbank.gr, καθώς και στην έδρα του Νέου Τ.Τ., και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στα γραφεία του επί της οδού Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175, (τηλ. 210 3704 000), τα κατωτέρω έγγραφα:

α) Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των δύο τραπεζών.
β) Οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της 30.6.2013 της Eurobank και του Νέου Τ.Τ. (για το σκοπό της συγχώνευσης).
γ) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων της Eurobank. Επισημαίνεται ότι το Νέο Τ.Τ. δεν έχει συντάξει άλλες οικονομικές καταστάσεις, πλην του ως άνω ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.6.2013, ο οποίος συνετάγη αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συγχώνευσης, δεδομένου ότι το Νέο Τ.Τ. συστήθηκε εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, στις 18.1.2013.
δ) Οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και συγκεκριμένα για μεν την EUROBANK του ορκωτού ελεγκτή κ. Χριστόδουλου Σεφέρη της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young, για δε το Νέο Τ.Τ. του ορκωτού ελεγκτή κου Μάριου Ψάλτη της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers.Πηγή:www.reporter.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...